Վաճառակետեր

1️⃣ ք. Երևան Շիրակ 47/14

2️⃣ ք. Երևան Բագրատունյաց 17

3️⃣ ք. Երևան Անդրանիկ 66 1/1
4️⃣ ք. Երևան Աճառյան 22 39/1
5️⃣ Լոռի, ք. Վանաձոր Տ. Մեծ 17

6️⃣ Շիրակ, ք. Գյումրի Տ. Մեծ 3/2